HOMEUNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.2 - Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Servicii Integrate pentru VIITOR Proiect: POCU/400/4.2/125672
Beneficiar: Municipiul Tulcea
Pentru vizualizare
Inapoi         
NOU Anunt selecţie_Ianuarie 2022
Anunt selecţie_Iulie-August 2021
Anunt selecţie-Iunie 2021
Anunt selecţie-septembrie 2020
Anunt selecţie Coordonator proiect
Anunt public selectie experti
Invitaţie - 19.12.2019, ora 08.30


Actualizat: 27.07.2021 de Mitică Nedelcu