Criterii specifice de înscriere

  În prima etapă, vor fi înscrişi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie: (Str. Viitorului (de la D.S.P. în sus), Str. Aleea Viitorului, Str. Taberei, Str. Navaliştilor, Cartier Vărăriei, Zona Pichet).

Acte necesare pentru înscriere vor fi aduse în folie protectoare:

 Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail: colanghelsaligny@yahoo.ro , prin poștă la adresa: Str. Viitorului, nr. 22 sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentant legal dorește înscrierea copilului;
 În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 01.09–31.12.2020 inclusiv, sau pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, alături de documentele menționate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune/transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 Declarație pe proprie răspundere că datele și informațiile din cererea-tip de înscriere în învățământul primar sunt corecte;
 Copie xerox certificat naștere copil;
 Copie xerox carte identitate de la ambii părinți / tutorii legal instituiți / reprezentanții legali;
 Adeverința medicală, cu toate vaccinurile efectuate pentru înscrierea sau (re)intrarea în colectivitate, a copilului se eliberează de medicul de familie;

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online sau, în prezența părinților, de către secretară, direct în aplicația informatică. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții o semnalează pe loc, iar secretara comisiei de înscriere din unitatea de învățământ procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte. Sistemul informatic nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.