Evaluarea psihosomatică

  Evaluarea psihosomatică a copiilor din cadrul grădiniței Colegiului "Anghel Saligny" Tulcea
  • Evaluarea psihosomatică a copiilor din cadrul grădiniței Colegiului ”Anghel Saligny” se va face la Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea, str. Stînjenelului, nr. 12, tel. 0240 – 534149, în perioada 05 – 16.03.2018, între orele 10.00 -18.00;
  • Părinții se pot programa telefonic pentru evaluarea psihosomatică a copiilor, începând cu data de 05.03.2018, între orele 09.00 -14.00, la secretariatul Grădiniței cu PP nr. 17 Tulcea;
  • Solicitarea va fi înregistrată de către un reprezentant al unității: un membru în comisia de înscriere în învățământul primar/un secretar/un cadru didactic, după caz;
  • Copiii, însoțiți de un părinte/tutore legal instituit, se vor prezenta la centrul unde a fost făcută, în prealabil programarea, în vederea l realizării evaluării psihosomatice, având la el certificatul de naștere al copilului în original și în copie xerox;
  • Cererea prin care părintele/tutorele legal instituit solicită evaluarea psihosomatică a copilului va fi furnizată de către centrul de evaluare și va fi completată în ziua evaluării acestuia;
  • Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal instituit, care îl însoțește. Acesta nu poate interveni în procesul de evaluare;
  • Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi și nu poate fi contestat.