Informaţii specifice unităţii de învăţământ
  Activități organizate:
 1. Întîlnirea cu părinții

  Miercuri, 07.03.2018, ora 17oo, se va desfăşura întâlnirea, la nivelul grupei din învățământul preșcolar (grupa mare), pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2018 – 2019, în învățământul primar, (Prezentarea condițiilor de înscriere a copiilor care împlinesc 6 ani, la clasa pregătitoare, a calendarului înscrierii, a situațiilor în care se poate solicita evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor și a centrelor de evaluare), conform Metodologiei de înscriere în învățământul primar și a Calendarului.
 2. Ziua porților deschise

  „Ziua porților deschise” se va desfășura, sâmbătă, pe data de 10 martie 2018, în intervalul orar 09.00 – 16.00, (zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate).
 3. Cererea de înscriere

  Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online sau, în prezența părinților, de către secretară, direct în aplicația informatică. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții o semnalează pe loc, iar secretara comisiei de înscriere din unitatea de învățământ procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte. Sistemul informatic nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.
Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale
Ordinul ministrului, metodologie si calendarul de înscriere 2016