Situl Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Învăţământ liceal Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
AS - Preprimar

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2012-2013
Pentru copii înscrişi din 2011-2012

Grădiniţa cu program prelungit
Orele: 06.00-18.00
- preşcolar grupa mijlocie - 1 clasa - 27 de copii

Grădiniţa cu program normal


- preşcolar grupa mijlocie - 1 clasă - 28 de copii
- preşcolar grupa mare - 1 clasă - 28 de copii

<< Program de inscriere la gradinita 2012-2013
- Reînscrierea copiilor care sunt înscrisi la grădinita pentru anul scolar 2012 – 2013.
- Perioada: 01 martie 2012-31 martie 2012
- Zi/ora: Luni- Vineri / 08.00 - 16.00
- Locatia: Secretariat şcoală
Dosarul pentru reînscrierea copiilor care sunt înscrisi la gradinita, trebuie sa contina urmatoarele:
  1. cerere de reînscriere (model tip de la secretariat);
  2. copie xerox după certificatul de naştere al copilului (doar dacă nu se este la dosar);
  3. copii xerox după Buletinul de Identitate al ambilor părinţi (doar dacă nu se este la dosar);
  4. adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru şcoală”/starea de sănătate şi vaccinările efectuate la zi;
  5. fişa psihopedagogică eliberată de grădiniţa/şcoala de provenienţă (da/nu).

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2012-2013
Pentru copii NOI înscrişi în 2012-2013

Grădiniţa cu program prelungit
Orele: 06.00-18.00
- preşcolar grupa mică - 1 clasa - 27 de copii
- preşcolar grupa mijlocie - 1 clasa - 27 de copii

Grădiniţa cu program normal


- preşcolar grupa mică - 1 clasa - 28 de copii
- preşcolar grupa mijlocie - 1 clasa - 28 de copii
- preşcolar grupa mare - 1 clasa - 28 de copii

<< Program de inscriere la gradinita 2012-2013
- Înscrierea copiilor noi veniţi la grădinita pentru anul scolar 2012 – 2013 in limita locurilor disponibile.
- Perioada: 01 aprilie 2012-30 aprilie 2012
- Zi/ora: Luni- Vineri / 08.00 - 16.00
- Locatia: Secretariat şcoală
Dosarul pentru înscrierea copiilor nou veniţi la gradinita, trebuie sa contina urmatoarele:
  1. cerere de înscriere (model tip de la secretariat);
  2. copie xerox după certificatul de naştere al copilului;
  3. copii xerox după Buletinul de Identitate al ambilor părinţi;
  4. adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru şcoală”/starea de sănătate şi vaccinările efectuate la zi;
  5. fişa psihopedagogică eliberată de grădiniţa/şcoala de provenienţă (da/nu).

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2010-2011

Grădiniţa cu program prelungit
Orele: 06.00-18.00
- Grupa mică - o grupă(3-4 ani)  
- Grupa mijlocie -o grupă (4-5 ani)  
- Grupa mare -o grupă (5-6 ani)
- Grupa pregătitoare - o grupă (6-7 ani)

Grădiniţa cu program normal


- Grupa mijlocie -două grupe (4-5 ani)  
- Grupa mare -o grupă (5-6 ani)
- Grupă pregătitoare- o grupă (6-7 ani)

Structura nivelului preprimar
în anul şcolar 2009 - 2010

Grădiniţa cu program prelungit
Orele: 06.00-18.00
- Grupa mică -o grupă(3-4 ani)  
- Grupa mijlocie -o grupă (4-5 ani)  
- Grupa mare -o grupă (5-6 ani)
- Grupa pregătitoare - o grupă (6-7 ani)

Program normal

- Grupa mijlocie -două grupe (4-5 ani)  
- Grupa mare -o grupă (5-6 ani)
- Grupă pregătitoare- o grupă (6-7 ani)
Structura nivelului preprimar
în anul şcolar 2008 - 2009(realizat)

Program prelungit

Grupa mică - o grupă(3-4 ani)
Grupa mijlocie - două grupe (4-5 ani)
Grupa mare - o grupă (5-6 ani)

Program normal

Grupa mică - o grupă(3-4 ani)
Grupa mijlocie - o grupă (4-5 ani)
Grupa mare - o grupă (5-6 ani)
Grupă mare pregătitoare - două grupe(6-7 ani)