Olimpiada de Tehnologia Informaţiei
Faza judeţeană
2013