Ministerului Educaţiei Naţionale Home Învăţământ liceal Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
  Oferta educationala 2019-2020  »
AS - Liceu
Structura nivelului liceal
în anul şcolar 2019 - 2020
Liceu zi
Calificarea
1.Tehnician proiectant CAD  »  
Clasa a IX -a = 1 clasă x 28 de locuri

Liceu seral
Calificarea
2.Tehnician întreținere și reparații-  »  
Clasa a XI -a = 1 clasă x 28 de locuri

Şcoala de maiştri
Calificarea
3.Maistru construcții navale-  »  
1 clasă x 28 de locuri

Oferta şcolară 2019 -  »  


Înscriere liceu, clasa a IX-a, 2019-2020  »