Ministerului Educaţiei Naţionale Home Învăţământ liceal Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
  Oferta educaţională 2015-2016  » AS - Liceu
Structura nivelului liceal
în anul şcolar 2013 - 2014
Calificarea
1.Tehnician în automatizări  »  
2.Tehnician mecatronist  »  
3.Tehnician proiectant CAD  »  
4.Tehnician în instalaţii electice  »  
5.Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparaţii  »  
6.Tehnician transporturi  »  
7.Tehnician electrician electronist auto  »  
Număr clase
Clasa a IX -a = 2    (A,B)
Clasa a X  -a = 2    (A,B) calificări-3,2,1
Clasa a XI -a = 2    (A,B) calificări - 3,1,4
Clasa a XII-a = 2    (A,B) calificări- 1,2,3