AS   Istoric [ Home ]


Date despre noi

AS      Raport de inspecţie (pdf)
Corpul nr.2

Misiunea şcolii

Şcoala noastră oferă oportunitatea creşterii performanţelor elevilor, prin calitatea şi eficienţă procesului educaţional, în concordanţă cu interesele şi aptitudinile lor, asigurând egalitate de şanse tuturor. Activitatea noastră dezvoltă responsabilitatea tinerilor faţă de propria formare pe tot parcursul vieţii, în scopul devenirii lor drept cetăţeni activi capabili să se integreze pe piaţa muncii locală, naţională sau europeană.

Corpul nr.1

Profil prezent şi viitor

Grup Scolar Anghel Saligny Tulcea se transformă, de la 01.09.2011, in Colegiul Anghel Saligny.
Este amplasat în nord-vestul municipiului Tulcea, ocupând o suprafaţă de 13 950 m.p., în apropierea Şantierului Naval ( SC AKER SA sau mai nou STX RO OFFSHORE SA) Tulcea -principalul beneviciar al forţei de muncă instruite în şcoală. Unitatea şcolară funcţionează pentru procesul instructiv-educativ în două corpuri de clădire situate pe Strada Viitorului nr.22 (820237) şi dispune de o bază formată din:


Toate locaţiile sunt dodate cu echipamente IT cu conectare la Internet şi Intranet
Sălile dispun de videoproiectoare si table interactive.
Şcoala are domeniu pe Internet găzduit pe Server propriu utilizat pentru lecţii şi teste on line şi pentru situaţia şcolară .

Profesori in cancelarie        La treizeci şi şapte de ani de la infiinţare, Colegiul "Anghel Saligny" se remarcă printr-un personal alcătuit din 61 de cadre didactice, profesori, profesori ingineri, profesori informaticieni, maiştri instructori şi un personal administrativ alcătuit din 32 de persoane şi 11 auxiliari.Competenţa profesională a acestora se reflectă in rezultatele obţinute de elevii noştri la fazele naţionale ale olimpiadelor şi ale concursurilor şcolare.
Suntem beneficiari ai Programului PHARE TVET prin care s-a reabilitat infrastructura şcolii şi infrastructura atelierelor şcoală concomitent cu dotarea cu echipamente tehnice.