ACASĂ DOCUMENTE ACTIVITĂŢI FORUM GALERIE FOTO INFORMARECONTACTELEVI

DOCUMENTE
SE LUCREAZĂ ! INDEX


Consilier educativ

         .
  • Curiculum vitae
  • Fişa postului
  • Banca de date: - norme, instrucţiuni regulamente, programe, proiecte educative naţionale, planuri cadru şi programe şcolare de orientare şi consiliere, ghiduri şi materiale auxiliare
  • Calendarul activităţii educative la nivelul şcolii, judetean și naţional
  • Proiecte și programe educative derulate
  • Materiale care reflectă activităţile (inclusiv poze, proces verbal/fişa de activitate)
  • Rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri, festivaluri etc.;
  • Proiecte educative şi programe educative speciale (planul de acŃiune privind violenţa în şcoală, stoparea abandonului şcolar, prevenirea delicvenţei juvenile, a consumului de droguri, a traficului de persoane etc.)
  • Parteneriate
  • Oferta curriculară-opţionale (educaţie ptr. sănătate, educaţie pentru cetăţenie democratică, educație ecologică)