Ministerului Educaţiei Naţionale Home Învăţământ liceal Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
  AS - Gimnaziu

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2013-2014       

- două clase a V-a            
- două clase a VI-a            
- o clasă a VII-a              
- o clasă a VIII-a        

Elevii de gimnaziu beneficiază de lecţii în format electronic care sunt predate în laboratorul cu calculatoare prin sistemul AEL și prin sistemul particularizat al școlii.
- Conţinutul este puternic interactiv
- Materialele și notițele pot fi accesate și de acasă

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2010-2011       

- două clase a V-a            
- două clase a VI-a            
- două clase a VII-a              
- două clase a VIII-a        

Elevii de gimnaziu beneficiază de lecţii în format electronic care sunt predate în laboratorul cu calculatoare prin sistemul AEL .
- Conţinutul este puternic interactiv
- Materialele sunt bazate pe programa şcolară oficială

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2009-2010 (realizata)       

- două clase a V-a            
- două clase a VI-a            
- două clase a VII-a              
- două clase a VIII-a        
Structura nivelului gimnazial
în anul şcolar 2008 - 2009

Datoria oricărui furnizor de educaţie, indiferent de tip sau nivel, este de a asigura predarea şi învăţarea de calitate care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor şi a altor beneficiari de educaţie, la bunăstarea societăţii şi la păstrarea şi ameliorarea mediului.


- Două clase a V-a (A, B)  
- Două clase a VI-a (A, B)
- Două clase a VII-a (A,B)
- O clasă a VIII-a (A)