Dreptunghi rotunjit: Înapoi7.6.      PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale                                                                                      

 

 

Numele şcolii ÎPT

 

GRUP  SCOLAR „ANGHEL SALIGNY”  TULCEA

Adresa şcolii ÎPT

telefon – fax – email

Internet

 

Str. Viitorului  Nr. 22  TULCEA

Tel. 0240534238   Fax : 0240534238  Email : grscanghelsaligny@yahoo.com

www.gsastl.ro, http://gsastl.licee.edu.ro

Perioada acestui plan

 

de la 1.10.2010

zi/luna/an

până la  17.06.2011

zi/luna/an

Numele Directorului

 

Prof.  NAPARU  NISTOR

Semnătura Directorului

 

 

Data planului de îmbunătăţire

 

28.09.2010

 

Data aprobării

 

 

Numele inspectorului

 

 

Semnătura inspectorului

 

 

 

Monitorizarea internă

 

Prima perioadă

15 septembrie – 15decembrie

Perioada a 2-a

15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a

15 martie - 15 iunie

Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire:

 

 

 

                                     


 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare

„Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare”

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 1 din 2

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Programele de învăţare nu definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor şi necesită revizuire periodică.

Ţinte

Acţiuni necesare

Rezultate măsurabile

Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor

Prioritatea acţiunii

Termene şi obiective intermediare

Monitorizare şi evaluare

Costuri şi alte resurse necesare

 

 

 

 

 

 

 

Popularizarea programelor de studii oferite în scopul atragerii elevilor spre formarea teoretică şi profesională

 

Realizarea unei statistici a scolilor Generale din municipiul Tulcea si din judet

 

 

Statistică

 

 

 

 

 

Paruschi Alice

Membru CEAC

 

 

 

 

 

Crescută

Semestrul II

 

Paruschi Alice

Membru CEAC

 

Consumabile

 

Trimiterea de adrese către conducerile scolilor Generale din municipiul Tulcea si din judet în vederea organizării vizitelor pentru informarea elevilor de clasa a VIII-a

 

 

Adrese oficiale

Dir. Adj.Caramarin Anis

 

oara, coordonator CEAC,

Dir. Năparu Nistor

Crescută

Semestrul II

 

Georgescu Mirela,

Membru CEAC

 

Consumabile

 

Informarea elevilor din nivelul secundar inferior atât în unităţile în care îşi desfăşoară activitatea cât şi prin vizite la unitatea noastră de învătământ

Număr de elevi informaţi. Număr unităţi de învăţământ informate. Statistică a elevilor ce vor alege oferta educaţională oferită.

Gabriela Marin, Coordonatorul Educativ al Şcolii,

Smira Liliana, psihologul scolar

 

 

 

 

Crescută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Nadia membru CEAC

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumabile, costuri de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportarea rezultatelor obtinute către CA al Grupului Școlar ”Anghel Saligny”-Tulcea

 

Statistici

 

Dir. Adj. Caramarin Anisoara, coordonator CEAC

 

Crescută

 

Semestrul II

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. Adj. Caramarin Anisoara, coordonator CEAC

 

Consumabile

Comentarii

 

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea, instruirea practică şi învăţarea

„Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii”

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 1 din 2

PUNCTUL SLAB avut în vedere:  Pregătirea cadrelor didactice şi comunicarea cu elevii şi cu celelalte cadre didactice nu se reflectă în rezultatele teoretice şi practice ale elevilor având în considerare elementele similare de la nivel local şi naţional.

Ţinte

Acţiuni necesare

Rezultate măsurabile

Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor

Prioritatea acţiunii

Termene şi obiective intermediare

Monitorizare şi evaluare

Costuri şi alte resurse necesare

 

 

 

 

 

Creşterea  si accentuarea acţiunilor întreprinse pentru responsabilizarea factorilor educaţionali implicaţi

 

Informarea elevilor de liceu cu privire la rezultatele obtinute la examenele naționale în anii anteriori

Procese verbale, proiecte power-point

Paruschi Alice, membru CEAC

Crescută

Octombrie 2010

Paruschi Alice, membru CEAC

Consumabile

Informarea elevilor şi părinţilor atât în grupuri separate cât şi comune, referitoare la necesitatea implicării în acţiunea de învăţarea a elevilor şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare

100% din părinţi şi elevi informaţi

Rada Nadia, membru CEAC,  Miron Olga, membru CEAC reprezentant al Consiliului părintilor, Ungureanu Roxana  membru CEAC, reprezentant al Consiliului Elevilor

Sultan Cristina, membru corp profesoral,

Georgescu Mirela, membru CEAC,

Bârleanu Mirela, membru corp profesoral

Crescută

Octombrie-Noiembrie 2010

Dir. Adj. Caramarin Anisoara Coordonator CEAC

Consumabile

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea cu 10% a procentului de promovabilitate la examenele naţionale

 

 

 

Organizarea de meditaţii sistematice obligatorii pentru toţi elevii cu probleme la învăţătură şi pentru cei aflaţi în anii terminali, pe baza unui contract consensual între şcoală-părinţi-elevi

100% din elevii vizaţi participă la meditaţii

Procese Verbale de prezentă

Profesorii ai căror materii sunt supuse periodic testărilor naţionale şi Marin Gabriela, Coordonatorul Educativ

Crescută

Semestrul I-Semestrul II

Georgescu Mirela, membru CEAC

Consumabile

Organizarea de simulări ale examinărilor nationale, realizate la nivel de școală

Elevii claselor terminale participă la simulari ale testărilor naţionale,

Procese verbale de prezentă

Profesorii ai căror materii sunt supuse periodic testărilor naţionale şi Coordonatorul Educativ

Crescută

Semestrul II

Rada Nadia, membru CEAC

Consumabile

Comentarii