COMISIA DE OBSERVATORI

  1. NĂPARU NISTOR – director , prof. Gr. I

  2. CARAMARIN ANIŞOARA –director adjunct, profesor gradul I Tehnologii

  3. SBÂRNĂ MARINELA – profesor gradul I

  4. RADA NADIA – profesor gradul I pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  5. BÎRA ANA – PROFESOR GRADUL I, RESPONSABIL ARIE CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

  6. Crăiţă Săndiţa- coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  7. ŞAVLOVSCHI VIORICA – Învăţătoare gradul I