COMPONENŢA
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAŢII- 2012

  1. Prof. CARAMARIN ANIŞOARA - coordonator-director adjunct

  2. Prof.CRĂIŢĂ SĂNDIŢA-membru-reprezentant corp profesoral

  3. Prof.TURTOI IONELA-membru-reprezentant corp profesoral

  4. Înv. BONTEA MIHAELA-membru-reprezentant corp profesoral

  5. RUSU STELUŢA-membru-reprezentant Consiliul părinţilor

  6. CORDON COSMINA NICOLETA-membru-reprezentant Consiliul elevilor

  7. Prof. GEORGESCU MIRELA  -membru-reprezentant Sindicat

  8. TĂTARU VERA   - reprezentant al Comitetului de părinţi

  9. CONSTANTIN DUMITRU-membru-reprezentant din partea Consiliului local