COMPONENŢA
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAŢII- 2011

  1. Prof. CARAMARIN ANIŞOARA - coordonator

  2. Prof. PARUSCHI ALICE-GEORGIANA  - membru 

  3. Prof. GAJGAN VIORELA   - membru  

  4. Înv. BONTEA MIHAELA   - secretar

  5. Prof. GEORGESCU MIRELA   - reprezentant din partea sindicatului

  6. TĂTARU VERA   - reprezentant al Comitetului de părinţi

  7. BEDREAGĂ LAURA FLORENŢA   - reprezentant al Consiliului elevilor

  8. BUSURCĂ ALEXANDRU  - reprezentant al Consiliului local