COMPONENŢA
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAŢII

  1. Prof. CARAMARIN ANIŞOARA  Responsabil Comisie - Director adjunct

  2. Prof. PARUSCHI ALICE-GEORGIANA  m-embru - reprezentant corp profesoral

  3. Prof. RADA NADIA   -membru   reprezentant corp profesoral

  4. Înv. BONTEA MIHAELA   -membru   reprezentant corp profesoral

  5. MIRON OLGA   -membru  reprezentant Consiliul Părinţilor

  6. DUDUţA IONUţ CORNEL   -membru   vicepresedinte Consiliul Scolar al elevilor

  7. Prof. GEORGESCU MIRELA  -membru  - reprezentant din partea sindicatului

  8. GRIGORE ELENA  -membru  reprezentant din partea Primariei


  9. Conform Deciziei nr.67/13.09.2010 privind componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii