COMPONENŢA
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAŢII

  1. PARUSCHI ALICE-GEORGIANA  Coordonator - Profesor

  2. ALEXANDRESCU CAMELIA   Secretar   - Educatoare

  3. CIOROIU GETA  Membru  -Profesor. Reprezentant din partea sindicatului

  4. TRUŞCA RODICA   Membru   Reprezentant corp profesoral

  5. Dociu Teodora   Membru  Reprezentant corp profesoral

  6. MIRON OLGA   Membru  Reprezentant al părinţilor

  7. DUTU PETRONELA   GEORGIANA  Membru   Reprezentant al elevilor

  8. CHESCA RODICA  Membru  Reprezentant al Consiliului local