ATRIBUŢIILE MEMBRILOR
COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITAŢII- 2014

Nr.Crt. Nume şi prenume Funcţia Atribuţii
1 COSTACHE MARIANA GABI Membru
Profesor
 • Monitorizează , lunar , situaţia şcolara a elevilor de la liceu şi propune măsurile corective
 • Controlează modul de pregatire al cadrelor didactice pentru lecţii , calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii de la liceu
 • Verifică şi evaluează activitatea comisiilor de cultură generală
 • Este înlocuitorul coordonatorului atunci cand acesta lipseşte
2 Crăiţă Săndiţa Membru
Profesor
 • Monitorizează , lunar , situaţia şcolară a elevilor de la gimnaziu şi propune măsurile corective
 • Controlează modul de pregătire al cadrelor didactice pentru lecţii , calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii de la gimnaziu
 • Verifică şi evaluează activitatea comisiei de cultură tehnică
 • Monitorizează activitatea comisiei CES şi a psihologului şcolar
3 BONTEA MIHAELA Secretar
Profesor
 • Monitorizeaza , lunar , frecventa elevilor si propune masurile corective
 • Controleaza modul de pregatire al cadrelor didactice pentru lectii , calitatea procesului educational desfasurat cu copii din ciclul preprimar si elevii din ciclul primar
 • Intocmeste procesele verbale la toate actiunile organizate de comisie
 • Verifică şi evaluează activitatea comisiei educatorilor şi învăţătorilor
4 CRĂCIUN IȘA Membru
Reprezentant sindicat
Profesor
 • Identifica disfunctionalitatile in comunicarea comisiei cu cadrele didactice
 • Analizeaza eventualele conflicte dintre cadrele didactice si membrii comisiei si propune solutii pentru rezolvare
 • Monitorizeaza modul de aplicare a procedurilor elaborate
5 DUMITRAȚCU MIRELA Membru
Reprezentant al părinţilor
 • Participă , ori de cate ori este posibil , la şedinţele cu părinţii programate de diriginţi şi informează comisia de problemele ridicate
 • Iniţiază acţiuni cu parinţii pentru a veni în sprijinul unităţii şcolare
6 ANTOHI GEORGE FLORIN Membru
Reprezentant al elevilor
 • Participa la sedintele Consiliului consultativ al elevilor si identifica disfunctionalitatile in comunicarea profesor – elev
 • Organizează , bilunar , întalniri cu reprezentanţii claselor care ridică probleme şi prezintă un raport comisiei
 • Monitorizează activitaţile extrascolare
7 VIZAUER LAVINIA Membru
Reprezentant al Consiliului local
 • Verifica , evalueaza si asigura calitatea serviciului financiar – contabil
 • Identifica nevoile unitatii scolare si o sprijina in achizitionarea de resurse materiale care sa asigure calitatea procesului instructiv – educativ