ATRIBUŢIILE MEMBRILOR
COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITAŢII

Nr.Crt. Nume şi prenume Funcţia Atribuţii
1 PARUSCHI ALICE GEORGIANA Membru
Profesor
 • Monitorizează , lunar , situaţia şcolara a elevilor de la liceu şi propune măsurile corective
 • Controlează modul de pregatire al cadrelor didactice pentru lecţii , calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii de la liceu
 • Verifică şi evaluează activitatea comisiilor de cultură generală
 • Este înlocuitorul coordonatorului atunci cand acesta lipseşte
2 GAJGAN VIORELA Membru
Profesor
 • Monitorizează , lunar , situaţia şcolară a elevilor de la gimnaziu şi propune măsurile corective
 • Controlează modul de pregătire al cadrelor didactice pentru lecţii , calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii de la gimnaziu
 • Verifică şi evaluează activitatea comisiei de cultură tehnică
 • Monitorizează activitatea comisiei CES şi a psihologului şcolar
3 BONTEA MIHAELA Secretar
Invăţător
 • Monitorizeaza , lunar , frecventa elevilor si propune masurile corective
 • Controleaza modul de pregatire al cadrelor didactice pentru lectii , calitatea procesului educational desfasurat cu copii din ciclul preprimar si elevii din ciclul primar
 • Intocmeste procesele verbale la toate actiunile organizate de comisie
 • Verifica si evalueaza activitatea comisiei educatorilor si invatatorilor
4 GEORGESCU MIRELA Membru
Reprezentant sindicat
Profesor
 • Identifica disfunctionalitatile in comunicarea comisiei cu cadrele didactice
 • Analizeaza eventualele conflicte dintre cadrele didactice si membrii comisiei si propune solutii pentru rezolvare
 • Monitorizeaza modul de aplicare a procedurilor elaborate
5 TĂTARU VERA Membru
Reprezentant al parintilor
 • Participa , ori de cate ori este posibil , la sedintele cu parintii programate de diriginti si informeaza comisia de problemele ridicate
 • Initiaza actiuni cu parintii pentru a veni in sprijinul unitatii scolare
6 BEDREAGĂ LAURA FLORENŢA Membru
Reprezentant al elevilor
 • Participa la sedintele Consiliului consultativ al elevilor si identifica disfunctionalitatile in comunicarea profesor – elev
 • Organizeaza , bilunar , intalniri cu reprezentantii claselor care ridica probleme si prezinta un raport comisiei
 • Monitorizeaza activitatile extrascolare
7 BUSURCĂ ALEXANDRU Membru
Reprezentant al Consiliului local
 • Verifica , evalueaza si asigura calitatea serviciului financiar – contabil
 • Identifica nevoile unitatii scolare si o sprijina in achizitionarea de resurse materiale care sa asigure calitatea procesului instructiv – educativ