Ministerului Educației și Cercetării Științifice Home Învăţământ liceal    Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar

ÎNSCRIEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul şcolar 2019-2020
Reînscriere la grădiniţă
an şcolar 2019-2020
 
PROIECTE
  
  limpiada de Tehnologia Informaţiei - 2013
limpiada de Tehnologia Informaţiei - 2015
limpiada naţională, aria curriculară "Tehnologii" - Mecanică XI-XII, - 2016
Tabăra de pregătire a Lotului National Lărgit de Informatică 2018
Examene naţionale
 
IP
Ajutor financiar euro 200    »
Despre noi  »
 
AS - LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"
face parte din filiera liceelor tehnologice, profil tehnic.

Este unica şcoală din judeţ care pregăteşte forţă de muncă în domeniul naval.

Pregătim forţă de muncă pentru domeniul construcţiei navale, mecanicii auto şi de întreţinere, electrotehnicii din judeţul Tulcea. Deţinem o încadrare de specialitate care corespunde nevoilor de formare a viitorilor operatori tehnici şi o bază materială care permite o temeinică însuşire a meseriilor.


Este singurul Liceu din judeţ care extinde prin programe proprii, Sistemul Educational Informatizat: vizualizare note in catalog
  • Catalog online
  • Orar online
  • Testări online.
  • Creare/testare rebus online.
 

Admitere 2019-2020
Oferta educaţională pentru
Liceu, Învăţământ profesional de stat și Învăţământ dual  »
Admitere ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL şi ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL - Înv. prof. - 1 clasă x 28 locuri, Înv. dual - 3 clase x 30 locuri

LICEU - SERAL - Clasa a XI-a, 28 locuri

Elevii de la profilul mecanică pot opta pentru obţinerea:
  • permisului de conducător auto - categoria B

- NOU -
"Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare" - Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" - Cod SMIS 30342. Toate documentele se pot descărca de  AICI ...
Secretariat  »
Persoane de contact  »
Asigurarea calităţii  »
Intranet  »
Forum de discuţii  »
PAS  »
Starea învăţământului  »
Declaraţie de avere  »
Regulament intern  »
Regulament de funcţionare.  »
Codul de etică.  »
Informaţii pentru:
Profesori  »
Elevi  »
Părinţi  »
Informaţii:
Partenerii noştri  »
Revista şcolii  »   Suntem beneficiarii programului PHARE TVET prin care a fost reabilitată infrastructura şi îmbunătăţită baza materială a şcolii
Lecţii virtuale  »
Biblioteca şcolii (Local)  »
Biblioteca şcolii (Exterior)  »
Resurse umane  »  

Am fost desemnaţi ca şcoală pilot care furnizează formare profesională iniţială la şcolile cuprinse în programul PHARE TVET

Suntem furnizor autorizat în formarea profesională a adulţilor


Resurse materiale  »
Olimpiade şi concursuri  »
 
Recomand rezoluţia de 1024 X 768 pixels
 
     
Tulcea Str. Viitorului nr.22
Telefon: 0240 53 42 38
colanghelsaligny@yahoo.ro